Trivselsregler Rena Fysioterapi og Treningssenter

Trening og Trivsel

                     

 • Alle registrerer sitt personlige adgangskort i kortleseren på resepsjonsdisken.
 • Vis gode holdninger og god oppførsel mot andre- bidra til å spre treningsglede!
 • Vask av utstyr etter bruk og sprit/ vask hendene dine ved ankomst.
 • Bidra til å hold lokalet ryddig. Utstyret og vektene du bruker skal ryddes på plass etter bruk.
 • Treningsutstyret skal behandles på en forsvarlig måte.
  • Ikke slipp vekter hardt i gulvet. Dette for å unngå at skader oppstår på medlemmer eller gjenstander samt for å ta hensyn til leilighetsbeboerne.
 • Bruk av høyttaler styrkerom: ta hensyn til andre som trener og juster volumet slik at andre kan lytte til egen musikk om de ønsker det. Bruk av bass-funksjonen er ikke tillat. Ta hensyn til at det er dårlig lydisolering opp til leilighetsbeboerne.
 • Det er påbudt med rene innesko og rene treningsklær.
 • Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å ikke trene i sports-bh. Bar overkropp er ikke tillat. Singlet er tillat.
 • Ta hensyn til andres personvern når det gjelder film -og bildetaking inne på senteret.
 • Søppel kastes i avfallsbøttene i lokalet. Tomme flasker /bokser med pant kastes i dunken for pant.
 • Bruk av kalk: kalk er tillat med forbehold om at det påføres over søppelbøtte og utstyret vaskes godt av etter bruk.
 • Det er ikke tillatt å ta med seg eller slippe inn andre som ikke har medlemskap eller som ikke har avtalt prøvetime/ drop-in.
 • Medlemmer 13-15 år SKAL trene sammen med sin foresatt til stede.
 • Det er ikke tillatt med bruk av, kjøp, salg eller oppfordring til bruk av rusmidler eller dopingmidler i RFT sine lokaler
  • Ved mistanke om bruk av rusmidler vil det være lav terskel for utestengelse fra senteret.

God trening:)